Timetable

Rozvrh anglické výtvarné hodiny

TIME PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEĽA
10:00 – 16:00  Súkromné hodiny 1:1* Súkromné hodiny 1:1*
14:30 – 16:30 Unity House International Montessori Kindregarten
15:45 – 16:45 Cambridge International School Art Club Cambridge International School Art Club
16:30 – 18:00 Art Club (5 do 11 rokov)
 Súkromné hodiny 1:1* Súkromné hodiny 1:1*  Súkromné hodiny 1:1* Súkromné hodiny 1:1*
Skupinové hodiny*
Súkromné hodiny 1:1*
Skupinové hodiny*

* Súkromné hodiny 1:1 a skupinové hodiny na objednanie. Veková hranica nemá žiadny limit pre hodiny maľovania s Abbie. Pre viac info zavolajte na číslo: 0915 211 815