Bio

Životopis

Abbie - Thomas

English

Abbie Puskailer, an English artist from London, premiered her first collection in the summer of 2012. Her paintings can also be seen hanging in a number of cafes and bars in Bratislava and Prague. Abbie moved to Slovakia in 2009 and worked professionally as a dancer, model and actress.

Abbie has been painting and drawing her whole life whilst also performing for audiences worldwide as a dancer. She is now pursuing her dream of being an artist and illustrator. She has just recently held an exhibition of her latest work in The British Ambassador’s Residence, Bratislava, where she was the first ever British artist to present there. She was chosen by The British Embassy as the first artist to exhibit in the gallery, as the Ambassador thought Abbie’s work to be ‘completely unique, special and full of passion’. The ambassador herself has one of Abbie’s creations hanging in her office!

Abbie believes in original, unique and inspiring artwork, that people can relate to. Art has no rules and Abbie believes there is no ‘right ormwrong’ when it comes to painting! She teaches art to children as she believes the ‘gift of art’, is one of the greatest gifts on earth.

Abbie has illustrated for a series of fantasy children’s stories in Copenhagen and also designs personal greeting cards. Abbie believes in the ‘personal touch’, when it comes to cards and invitations and creates each design specifically to the receiver! Her wedding invitations and Christmas cards are always very popular!

Abbie welcomes everybody, young and old, to view her work, and though it is perhaps not conventional, every painting has her unique touch and thought behind it. Abbie says ‘I paint from the heart,’ and that passion can be seen in every painting, gift card, canvas that she makes.

Abbie lives in Bratislava with her husband Thomas, and hopes her work will bring a smile to people’s faces, and reach out to fellow art lovers.

Slovensky

Abbie Puskailer, anglická umelkyňa z Londýna mala premiéru jej prvej zbierky “Painting Life” – “Maľovanie života” v lete roku 2012. Jej obrazy je možné vidieť v mnohých kaviarniach a baroch v Bratislave a Prahe. Abbie sa presťahovala na Slovensko v roku 2010 a pracovala ako profesionálna tanečnica, modelka a herečka. Abbie maľovala a kreslila celý svoj život, ale zároveň tancovala pre divákov po celom svete ako tanečnica.

Teraz pokračuje vo svojom sne ako umelec a ilustrátor. Prednedávnom usporiadala výstavu svojich posledných prác v Britskej rezidencii veľvyslanca v Bratislave. Bola vybraná Britským veľvyslanectvom ako vôbec prvý britský umelec, ktorý vystavoval v galérii.

Abbie tvorí originálne, jedinečné a inšpiratívne kresby, ktoré sa dotýkajú ľudí. Umenie nemá žiadne pravidlá a Abbie je presvedčená, že nie je správne znázorňovať zlo, pokiaľ ide o maľovanie. Výtvarné umenie vyučuje aj pre deti pretože dar maľovať je jeden z najväčších darov na Zemi. Abbie ilustrovala pre sériu fantastických detských príbehov (rozprávok) v Kodani a tiež navrhuje osobné blahoželania.

Abbie verí v “osobný dotyk”, pokiaľ ide o blahoželania a pozvánky a vytvára každý návrh konkrétne k prijímateľovi. Jej svadobné pozvánky a vianočné pohľadnice sú u klientov veľmi populárne. Abbie víta každého, mladšiu i staršiu generáciu, aby videli jej prácu, snaží sa byť nekonvenčná. Každý jej obraz má svoj jedinečný nádych a myšlienku.

Abbie hovorí, že maľuje od srdca. Jej vášeň a pokora k životu môže byť videná v každom jej obraze, darčekovej karte či plátne, ktoré robí. Abbie žije v Bratislave so svojim manželom Thomasom a dúfa, že jej práca prinesie úsmev na tvárach ľudí a osloví ich svojim umením.

Let’s find answers to several questions about the problem. Some medications are used to treat infections caused by bronchitis. Let’s talk about various medicines you can get from the Web. If you’re concerned about erectile soundness problem, you have to learn about pfizer viagra online. What men talk about viagra pills? (Read more pfizer viagra). Maybe you already read about the matter. However most of problems with sexual health can be treated. Like all medicines, Kamagra can cause many potentially serious effects. Preparatory to purchasing this medicament, tell your doctor if you are allergic to anything.